menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

Prawnicy naszej Kancelarii są członkami:


- Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (http://www.oirp.krakow.pl/)
- Krakowskiej Izby Adwokackiej (http://adwokatura.krakow.pl/)